currdb:
Решение № 239 от 13.01.2017 по възз. гр. д. 4994/2016 на СГС

Решение по Гражданско дело 4994/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

Гр. София, 13.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданска колегия, ІІ-Д въззивен състав, в открито съдебно заседание на деветнадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ДАМЯНОВА

              ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА

    Мл. съдия: ЦВЕТОМИР МИНЧЕВ

при секретаря И.К., като разгледа докладваното от мл. съдия Минчев в. гр. дело № 4994 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 – чл. 273 ГПК

С Решение № I-25-71 от 23.11.2015 г., постановено по гр. дело № 46066/2014 г. по описа на СРС, I ГО, 25-ти състав, е отхвърлен предявеният от М.Г.С., Е.А.С. и В.С.М. срещу Б.Б.Ш. и Ц.Ц.Г. и Г.П.Г. иск с правно основание чл. 108 ЗС за признаване за установено по отношение ответниците, че ищците са собственици на около 40 кв. м. от УПИ XV-1510 от кв. 66 по рег. план на гр. Б., целият с площ от 760 кв. м. при граници на процесната част: ПИ с идентификатор 02659.2195.791, УПИ VII-1660 от кв. 66, УПИ XIV-790 и улица и за осъждането им да предадат владението върху описаните около 40 кв. м, като на основание чл. 78, ал. 3 ГПК ищците са осъдени да заплатят ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!