currdb:
Решение № 173 от 25.01.2017 по търг. д. 7478/2014 на СГС

Решение по Търговско дело 7478/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ …

гр. София, 24.01.2017 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 20 състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                   СЪДИЯ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

при секретаря Д. Т., като разгледа т.д. № 7478 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл. 57, ал. 1 ЗПУПС и чл. 86 ЗЗД и обратен иск с правно основание чл. 59 ЗЗД.

Ищецът А. С ЕООД твърди, че с ответника Б.Д. ЕАД сключил договор за разплащателна сметка с IBAN ***, както и договор за ползване на електронно банкиране от 26.06.2012 г. Поддържа, че на 31.07.2014 г. са извършени две неразрешени от него платежни операции със средства от разплащателната сметка – банков превод на стойност 23 510 лв. и на стойност 24 380 лв. с получател на превода С.К.Г.. Твърди, че тези операции са наредени чрез системата за електронно банкиране и чрез притежавания от него профил, но нареждането е направено от трето неоправомощено лице чрез отдалечен достъп. Счита, че ответникът в качеството си н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.