currdb:
Решение от 01.04.2016 по гр. д. 46089/2014 на СРС

РЕШЕНИЕ

гр.С., 01.04.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, първо гражданско отделение, четиридесет и девети състав, в открито съдебно заседание, проведено на осемнадесети ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Деница Цветкова

при участието на секретаря Десислава Николова, като разгледа докладваното от съдията гр.д.№46089 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

„Топлофикация С.”ЕАД е предявила в условиятана обективно кумулативно съединяване против Е. П. С. и С. Б. С. искове с правно основание чл.422 от ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че Е. П. С. и С. Б. С. дължат на „Топлофикация С.“ЕАД в условията на солидарност сумата от 3398, 88 лева-главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от м.05.2012г. до м.04.2013г. и 282, 88 лева-законна лихва за забава за периода от 30.06.2012г. до 17.03.2014г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението до окончателно изплащане на сумите.

Ищецът поддържа, че с ответниците са се намирали в облигационни отношения, по силата на които им е доставял през процесния период топлинна енергия за битови нужди. От своя страна последните се явяват неизправна страна, тъй като са останали задължени за стойн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!