currdb:
Решение от 13.04.2016 по гр. д. 25040/2014 на СРС

РЕШЕНИЕ № ІІІ-84-440

гр. С., 13.04.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, 84-ти състав, в публично заседание на петнадесети декември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

Районен съдия: Цветелина КЪРЖЕВА

при участието на секретар–протоколиста В. И., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 25040 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.321, ал.5, вр. чл.330 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Образувано е по молба, с правна квалификация чл.50 от Семейния кодекс (СК), на С. К. И. - Н.,ЕГН XXXX, с постоянен адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, ап.62, и Н. П. Н., ЕГН XXXX, с постоянен адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, ап.62, за прекратяване на брака им, сключен на 20.07.2005 г., от който имат едно ненавършило пълнолетие дете – В. Н. Н., ЕГН XXXX, към която е приложено споразумение по чл.51, ал.1 СК (л.75 и л.76 от делото).

В съдебно заседание съпрузите поддържат молбата си и молят постигнатото между тях споразумение да бъде утвърдено.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Установи се, че молителите са сключили граждански брак на 20.07.2005 г....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!