currdb:
Решение от 20.04.2016 по гр. д. 12920/2016 на СРС

С. районен съд, Трето гражданско отделение, 84-ти състав

стр.3-3

РЕШЕНИЕ № 4984

гр. С., 20.04.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, 84-ти състав, в закрито съдебно заседание на двадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Районен съдия: Цветелина Кържева

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12920 по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.530 – 541 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Образувано е по молба от 07.03.2016 г. на А. А. Я., ЕГН XXXX, действащ чрез своята майка и законен представител С. А. С., ЕГН XXXX, с която заявява, че желае да приеме по опис наследството, останало от наследодателя му А. Б. Я., починал на 07.01.2016 г. в гр. С., с последен постоянен адрес – гр. С. Молбата е с правна квалификация чл.61, ал.1 от Закона за наследството (ЗН).

Молителят посочва по опис (л.2 и л.3 от делото) известното му имущество, което наследодателят му е притежавал приживе, а именно три недвижими имота и дялово участие в търговско дружество.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Видно от удостоверение за наследници и заверен препис-извлечение от акт за смърт, А. Б. Я. е починал на 07.01.2016 г. в гр. С., като молителят е един от наследниците му по закон (л...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!