currdb:
Решение от 26.04.2016 по гр. д. 57482/2012 на СРС

Р Е Ш Е Н И Е№….

гр.С., 26.04.2016г.

ВИ М Е Т ОН АН А Р О Д А

С. районен съд, ІІ-ро гражданско отделение, 74 - ти граждански състав, в публично заседание на шести октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Атанас НИКОЛОВ

при секретаря Кристиян Колев, като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 57 482 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

В исковата молба се твръди, че приживе с дарение общия наследодател на страните е отчуждил свой собствен недвижим имот представляващ апаратамент находящ се в гр. С. С това си действие, ищецът пъддържа, че е накърнена неговата запазана част от наследството.Поради това моли съда да постанови решение с което да намали дарственото разпореждане направено от общия наследодател в полза на едни от наследниците, като възстанови запазената му част.

В рамкита на срока е постъпил отговор от ответната страна. В него се твръди, че наследодателя е притежавал приживе редица недвижими имоти, за които се иска да бъдат включени в общата наследствена маса. Във връзка с това се твърди, че пазарната стойност на дареното е незначителна, спрямо същата на описаните в отговора имоти. Поради това се иска отхвърляне на иска.

В с.з. страните, редвоно призовани поддържат исковата молба, респ. отговора и желаят постановяване на решение съгласно наведените доводи.

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.