currdb:
Решение от 25.04.2016 по гр. д. 27394/2010 на СРС

Р Е Ш Е Н И Е

№...............

Гр. С., 25.04.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, І-во гражданско отделение, 46-ти състав, в открито съдебно заседание на пети май две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ МУЛЕШКОВ

при секретаря Йорданка Цикова, като разгледа докладваното от съдиятагр. дело № 27394 / 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

М. Д. Б. и Д. Д. Б. са предявили срещу С. К. П., В. К. И., Р. К. И. и Й. К. Д. (заместен на основание чл.227 ГПК от С. Й. К. и К. Й. К.) иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК – да бъде признато по отношение на ответниците, че ищците са собственици на поземлен имот с идентификатор 02659.2190.774 с площ 1209 кв. м по кадастралната карта на гр. Б., одобрена през от 2012 г., идентичен с неурегулирано празно дворно място с площ от 1200 кв. м, съставляващо имот пл. № 351 от кад. лист В-1-10-В по кадастралния план на гр. Б., кв. Градоман, местност „Арбанас“, при съседи: река, н-ци на С. Т., н-ци на С. Н. и н-ци на К. Д.

Ищците твърдят, че са наследници на К. Л. М. и М. А. Л.; че с нотариален акт № 54 / 1943 г. К. М. е придобил чрез покупко-продажба правото на собственост върху 3/5 ид. части от ливада, находяща се в землишщето на гр. Б., ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!