currdb:
Решение от 19.04.2016 по гр. д. 8441/2015 на СРС

2

Р Е Ш Е Н И Е

№ II-126-164

19.4.2016 г., гр. С.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 126 състав, в публично заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНЕЛИЯ ЯНЕВА

при секретаря Вероника Найденова, като разгледа гражданско дело № 8441/2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е за съдебна делба във фазата по допускането й.

Ищците Г. Ц. Ш., Г. Г. Ш. и К. Г. Г. твърдят, че с ответниците С. И. Ш., К. Д. Ш. и И. Д. Ш. притежават в съсобственост по силата на универсално правоприемство следния недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1500.2347.6.124, с адрес: гр. С., район И., ж.к. „Д.”, бл. № 84, вх. Е, ет.4, находящ се в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2347, с площ 84.26 квадратни метра, при съседи: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 68134.1500.2347.6.125, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.1500.2347.6.121, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.1500.2347.6.127, заедно с прилежащото избено помещение № 12, с площ от 3 квадратни метра, при съседи: коридор, П. и Н. И., С. А. С., заедно с 0.726% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата. Молят съда да допусне до делба и...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!