currdb:
Решение от 27.04.2016 по гр. д. 33912/2015 на СРС

Р Е Ш Е Н И Е№5518/

27.04.2016 г.

гр.С.,

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

С. районен съд, I Гражданско отделение, 125- ти състав, в открито съдебно заседание, проведено  на единадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                                                

                  Районен съдия: Зорница Езекиева

секретар  Надежда Игнатова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №33912 по описа за 2015година и за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е първоинстанционно, по реда на ГПК от 2007г.

Ищецът Л. С. С. извежда съдебно предявените си субективни права при твърдения, че е собственик на поземлен имот с идентификатор 11394.1825.168 с площ 3023 кв.м. по плана на с.В., СО – Район „Витоша“, съставляващ по предходен план имот № 032168 м. „Герена“, с.В., при съседи: 11394.1825.167; 11394.1825.359, 11394.1825.169, 11394.1825.170, 11394.1825.171, 11394.1825.427, 11394.1825.424, 11394.1825.166. Твърди, че с нотариален акт през 2008г. учредил на ответното дружество“Марс ЛМ“ ООД право на строеж върху посочения имот, при задължението на ответника да построи 8 триетажни еднофамилни вилни сгради, и запазено право на строеж на ищеца за една от тях. Твърди, че съгласно договора, строежът следвало да се завърши в срок от 24 месеца от издаване на протокол за определяне на строителна линия и ниво. Твърди, че до ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.