currdb:
Решение от 04.05.2016 по гр. д. 49017/2014 на СРС

РЕШЕНИЕ

№ 5833

гр.С., 04.05.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ГО, 125 състав, в публично съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Районен съдия: Зорница Езекиева

Секретар: Надежда Игнатова като разгледа докладваното от съдията гр. № 49017 по описа на СРС за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Част втора, Дял първи от ГПК.

Ищците М. Г. У. и И. Г. Г. извеждат съдебно предявените субективни права при твърденията, че с договор за дарение, сключен с М. С. С., обективиран в нотариален акт №128/2005г. придобили правото на собственост върху по 230/960 ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 960 кв.м., съставляващо УПИ ІV-56 от кв.9 по плана на гр.С., район П., в.з. Пасарелско езеро, при граници улица, УПИ V-61, улица и У. ІІІ-55, заедно с приращенията в него. С нотариален акт № 68/2011г. първите трима ответници – В. А., Х. А., Н. А. били признати за собственици на същия имот, като с нотариален акт № 43/2011г., прехвърлили 2/5 ид.ч. от имота на третия ответник Й. А. Твърдят, че майка им и баща им – С. Г. и Г. И. се грижели за техния праводател – М. С., която била прехвърлила част от описания имотна ответницата В. А. срещу задължение за издръжка и гледане. Твърдят, че ответниците също придобили идеални части от имота, през 1985 г.- ответникът Н. А. и съпругата му Х. А. заедно с едноет...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи