currdb:
Решение от 09.05.2016 по гр. д. 51116/2015 на СРС

РЕШЕНИЕ

№ 5944

гр.С., 09.05.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ГО, 125 състав, в публично съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Районен съдия: Зорница Езекиева

Секретар: Надежда Игнатова като разгледа докладваното от съдията гр. № 51116 по описа на СРС за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Част втора, Дял първи от ГПК.

Ищците К. С. Д., С. Л. Б., извеждат съдебно предявените субективни права при твърденията, чепо дарение от родителите им от 1981г. придобили правото на собственост върху по ПИ с идентификатор 68134.1931.1217, представляващ предишен УПИ ІІІ-198 от кв.250 с площ 602 кв.м., идентичен с имот пл.№ 5 от кв.268 от плана на гр.С., м.“Павлово – Триъгълника – Бъкстон“ от 1959г. Твърдят, че имотът е бил собственост на дядо им А. В. по н.а.№ 89, т.І, н.д.№ 64/1960г. През 1983 г. по повод процедура по отнемане на 255 кв.м. от имота за построяване на бензиностанция,като обезщетение на дядо им А. бил отреден съседния имот пл.№ 5, съставляващ парцел ІІ-15, м. “Павлово – Триъгълника – Бъкстон“, идентичен с ПИ с идентификатор 68134.1931.353, представляващ предишен УПИ ІІ – 200, от кв.250 с площ около 300 кв.м. Твърдят, че по дарение от родителите си са придобили парцел 5, притежаван от дядо им, като още през 1983 г. са установили чрез своите родители владение върху имот ІІ – 1...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи