currdb:
Решение от 27.04.2016 по гр. д. 56463/2015 на СРС

Р  Е  Ш  Е  Н  И Е

№ 5547

гр.С., 27.04.2016 г.

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

С. районен съд, I Гражданско отделение, 125- ти състав, в открито съдебно заседание, проведено  на единадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                                                

                  Районен съдия: Зорница Езекиева

секретар  Надежда Игнатова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №56463 по описа за 2015година и за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е първоинстанционно, по реда на ГПК от 2007г.

Ищецът Т. Н. И. извежда съдебно предявените си субективни права при твърденията, че е собственик на УПИ V-604 в кв.11, м.“ВЕЦ С.“, гр.С. Твърди, че през 2011г. в съседния й парцел – УПИ VІ- 602 започнало строителство на жилищна сграда от ответника ЕТ „МИГ – 1991 – М. Г.“, като в рамките на строителството, ответникът разбил навеса и постройката, които се намирали в източната част на собствения й имот, свалили вратите, черчеветата, стените и пода на постройката, разбили покрива на постройката и свалили 200 керемиди; изкоренили от двора й три къпини, един бор, три вишни и две праскови, три лешника, които се намирали в западната и южната част на имота; разбили оградата, която се намирала по протежение на двора й - отизточна, южна и западна част на имота от 27 м; направили огромен изкоп по средата на д...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.