currdb:
Решение от 09.05.2016 по гр. д. 38075/2015 на СРС

С. районен съд, Второ гражданско отделение, 55-ти състав,

Решение от 09.05.2016 г. по гр. д. № 38075/2015 г., стр.1-2

РЕШЕНИЕ № II-55-__

гр. С., 09.05.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, 55-ти състав, в публично съдебно заседание, на двадесет и осми април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Районен съдия: Гергана ТРОЯНОВА

при участието на секретаря Виолета Делчева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 38075 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

При проверка на материалите по делото, съдът намира от фактическа страна следното:

Подадена е искова молба от С. Р. Р. от гр.С., ЕГН XXXX, срещу С. Г. Р. от гр.С., ЕГН XXXX, за делба на следния недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се гр.С., ж.к „К. п.“, бл.26а, вх.А, ет.5, състоящ се от три стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, с площ от 107.16 кв.м., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 и 6.216 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, на което е построена, който апартамент съгласно схема на самостоятелен обект, издадена от СГКК-гр.С., е с идентификатор № 68134.1108.58.2.9, намиращ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1108...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!