currdb:
Решение от 20.05.2016 по гр. д. 8396/2014 на СРС

РЕШЕНИЕ № III-84-272

гр. С., 20.05.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, 84-ти състав, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и петнадесета година, в състав:

Районен съдия: Цветелина КЪРЖЕВА

при участието на секретаря В. И., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8396 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

При проверка на материалите по делото, съдът намира от фактическа страна следното:

Образувано е по молба на Б. Г. М., ЕГН XXXX, срещу Н. Г. П., ЕГН XXXX. Предявен е иск с правна квалификация чл.23, ал.1 от Семейния кодекс (СК).

В исковата си молба ищецът твърди, че с ответницата са бивши съпрузи, като бракът помежду им е прекратен с решение № III-89-136 от 16.07.2010 г., на СРС, Трето гражданско отделение, 89 състав, погр. д. № 1807 по описа за 2009 г., влязло в сила на 08.09.2010 г. Излага доводи, че по време на брака е закупил дворно място и построил къща в него, като с решение от 13.07.2012 г. на СГС, Първо гражданско отделение, 13 състав по гр.д. № 6268/2011 г., влязло в сила на 30.08.2012 г., е признато за установено по отношение на ответницата, че същият е изключителен собственик на поземления имот. Поддържа, че през 1998 г. с негови лични средства и със средства от продажбата на втория му недвижим имот, построил къща на е...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!