currdb:
Решение от 25.03.2016 по гр. д. 5374/2015 на СРС

Р Е Ш Е Н И Е

№.....................

гр.С., 25.03.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІ ГО, 71 с-в в публично съдебно заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Даниела Шанова

при секретаря Калина Ангелова, разгледа гражданско дело № 5374 по описа за 2015 г. и взе предвид следното:

Производството е по предявен по реда на чл.415, ал.1 от ГПК от „Чез Електро България” АД иск за установяване, че „К. 2“ ООД дължи на ищеца сумата от общо 470,69 лв., от които 364,56 лв. за доставена в периода от 28.02.2014 г. до 27.06.2014 г. електрическа енергия в имот, находящ се в гр. С., бул. „П. Е.“ № 76 с ИТН 200287545 и сумата 106,13 лв. - лихва за забава, изтекла в периода от 25.04.2014г. до 15.08.2014г. и законната лихва върху главницата от датата на подаването на заявлението по чл.410 ГПК – 28.08.2014г. до окончателното й изплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по гр.д. № 46896/2014г. по описа на СРС, 71 с-в. /Заповедта е издадена за главница в размер на 4616,25 лв., като част от нея в размер на 4251,69 лв. е заплатена от ответника преди подаване на исковата молба, за което не се спори между страните/. <...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!