currdb:
Решение от 29.03.2016 по гр. д. 49371/2015 на СРС

5

РЕШЕНИЕ

гр. С., 29.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. районен съд, ІІ ГК, 66 с-в, в публичното заседание на двадесет и трети марти две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

при секретаря Биляна Радовенска, като разгледа докладваното гр. дело №49371 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са от „Плеядес България” ООД срещу „Столична дирекция на вътрешните работи” към МВРкумулативно обективно съединени осъдителни искове с правно основание чл.82 ЗЗД и чл.92 ЗЗД, във вр. с чл.6.7от Договор от 26.08.2009 г. за заплащане на сума в размер на 3998.40лв., представляваща обезщетение за причинени вреди от неизпълнение на договорно задължение, както и за заплащане на сумата от 234 лв., претендирана като неустойка за неизпълнение на договора, както и законната лихва върху главницата от 28.11.2013 г. до окончателното й заплащане.

Ищецът твърди, че между него и „Столична дирекция на вътрешните работи” е възникнало правоотношение по договор за изработка – Договор за осъществяване на денонощна охрана с технически средства на имущество, на офис на Плеядес България” ООД находящ се в гр. С. на ул. „Ц.” № 94 сключен на 26.08.2009 г.

Твърди, че ответникът не е изпълнявал точн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.