currdb:
Решение от 29.03.2016 по гр. д. 89/2015 на СРС

4

РЕШЕНИЕ

гр. С., 29.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. районен съд, ІІ ГК, 66 с-в, в публичното заседание на двадесет и трети марти две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

при секретаря Биляна Радовенска, като разгледа докладваното гр. дело № 89 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Ищецът Н. Н. Н. е предявил срещу ответното дружество „Б. банка за развитие” АД, искове с правно основаниечл.286 ЗЗД, вр.9, ал.2 от договор от 18.07.2014 г., за заплащане надължимо обезщетение при предсрочно прекратяване на Договор от 18.07.2014 г., сключен можду ищеца и представител на ответната банка, в размер на 8585.69 лв., която претенция е предявена като частична от общо претендираната сума от 77 271.21 лв.

Ищецът твърди, че с Решение от 04.07.2014 г. е бил избран за член на Надзорния съвет на банката, като в изпълнение на цитираното решение между него и изпълнителният член на УС на банката е сключен договор от 18.07.2014 г., по силата на който е постигната уговорка с ответника при предсрочно прекратяване действието на договора в полза на ищеца да възникне вземане за обезщетение в размер на сумата от 77 271.21 лв., равняваща се на деветмесеченото му брутно възнаграждение.

Заявява, че е изпратил покана до ответника за заплащане ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.