currdb:
Решение от 30.03.2016 по гр. д. 70693/2015 на СРС

Р Е Ш Е Н И Е

№57-ІІ-………..

гр. С., 30.03.2016г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 57-ми състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ивета антонова

при участието на секретар-протоколиста В. М., като разгледа докладваното от съдията АНТОНОВА гр. д. № 70693 по описа на СРС за 2015г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по предявени от Д. Ц. Ц. срещу „ЕНЕМОНА”АД искове с правна квалификация:

-чл.128 т.2 от КТ за заплащане натрудово възнаграждение в размер на 8903,12 лв.за периода 01.12.2014г. - 06.07.2015г.;

-чл.86 ал.1 от ЗЗД в общ размер от 543,41 лв. за периода 28.12.2014г. - 16.11.2015г.;

Ответникътоспорва предявените искове по размер.

Сдът обсъди доводите на страните и като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

По иска с правно основаниечл.128 т.2 от КТ

От представените писмени доказателства -трудов договор № 13/08.11.2013г., допълнително споразумение към него № 32/01.05.2015г, се установява, че за процесния период 01.12.2014г. - 06.07.2015...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.