currdb:
Определение № 180 от 26.01.2017 по ч. адм. д. 20/2017 на Административен съд - Пловдив

Определение по Административно дело 20/2017г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Номер    180              Година    2017, 26.01.          Град ПЛОВДИВ

Административен Съд – Пловдив,  Първо отделение, ІІІ състав

на  26 Януари  Година 2017

в  закрито заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ КОМСАЛОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯ ТАНЯ КОМСАЛОВА

ч.адм. дело номер 20 по описа за  2017 година

 

Образувано е по повод искане на Кмета на Община Пловдив с правно осно­вание чл.171 ал.4 във вр. с чл.172 ал. 2 от АПК за издаване на разрешение за влизане в нежилищен недвижим имот – временен обект, представляващ четири магазина за промишлени стоки и кафе – пицария, находящи се в *****************, разположен в ПИ с идентификатор 56784.520. 1125 по КК на гр.Пловдив, на служители на община Пловдив, ОП”Жилфонд” и на служители на фирма, с цел принудителното премахване на съ­щия обект, разпоредено със Заповед № 14ОА1918/25.07.2014г. на Кмета на Об­щина Пловдив.

Излагат се съображения, че със Заповед № 14ОА1918/25.07.2014г. на Кме­та на Община Пловдив, на основание чл.195 и чл.196 от ЗУТ във вр. с § 17 ал.1 от ПЗР на ЗУТ е разпоредено премахването на временен обект, представляващ че­тири магазина за промишлени стоки и кафе – пицария, наход...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!