currdb:
Определение № 234 от 30.01.2017 по адм. д. 1215/2016 на Административен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                                               №……………/……………2017г.                                                                                                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-гр.Варна, XXXIV състав, в закрито съдебно заседание на тридесети януари, през две хиляди и седемнадесети година в състав:                                                                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:Е. Янакиева                                                           като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 1215/2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:             Производството по делото е образувано по постъпила  жалба от Б.В.П. ЕГН ********** ***, срещу Виза с изх.№ АУ009896ПР-002ПР/11.02.2016г., издадена от Главния архитект на Община Варна, за проектиране на сграда за курортно строителство и подземно застрояване в поземлен имот 10135.2573.31 в кв.58 по плана на к.к.“Чайка“,  гр.Варна.    

В жалбата са изложени твърдения ,че обжалваната виза  е издадена в противоречие със ЗУТ, ОУП, Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на РБ, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Високото строителство, проектирано чрез визата в съседния на жалбоподателката имот е недоп...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!