currdb:
Определение № 45 от 27.01.2017 по адм. д. 329/2016 на Административен съд - Ловеч

Определение по Административно дело 329/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

      №

          гр.Ловеч, 27.01.2017 год.

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЛОВЕЧ, ІІІ-ти административен състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОНИТА ЦАНКОВА

при секретаря ……………………………………….... и в присъствието на

прокурора ……………………...………………  като разгледа докладваното от съдията Цанкова адм.д. № 329 по описа за 2016 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

В Ловешкия административен съд е постъпила жалба от Е.В.М., ЕГН: **********,***, срещу Решение № 203 от 30.06.2016 г. на Общински съвет – Троян, прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във вр. с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 11/25.05.2016 г. на ОЕСУТ. В жалбата се твърди, че оспорващият случайно узнал за издадения административен акт, с който „се отчуждава още по-голяма площ от имота ми”. Жалбата съдържа и особено искане: „в случай, че съм пропуснал срока за обжалване на административния акт, то моля на основание чл. 161 от АПК срокът за обжалване да ми бъде възстановен”.

С писмо вх. № 3323/06.12.2016 г. Председателят на ответния Общински съвет – Троян изразява становищ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!