currdb:
Решение от 27.01.2017 по КАНД 10439/2016 на Административен съд - Велико Търново

Решение по Административно дело 10439/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № 5

гр. Велико Търново, 27.01.2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Велико Търново, в съдебно заседание на тринадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 ЙОРДАНКА МАТЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

 ИВЕЛИНА ЯНЕВА

 РОСЕН БУЮКЛИЕВ

при секретаря

С.М.

и с участието

на прокурора

Светлана Иванова

изслуша докладваното

от съдия

БУЮКЛИЕВ

по касационно наказателно от административен характер дело № 10439 по описа на Административен съд – Велико Търново за 2016 г.

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН.

Касаторът РДНСК – СЦР, чрез процесуалния си представител юрк.П. обжалва решение №406/24.11.2016 г., постановено по АНД №488/2016 г. по описа на ГОРС като неправилно и необосновано, като доколкото необосноваността не касационно основание по ПНК, настоящата инстанция намира, че се претендира неправилност поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, довела до неправилно приложен закон. Основното оплакване на касатора е за неп...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!