currdb:
Решение № 99 от 25.01.2017 по КАНД 2694/2016 на Административен съд - Пловдив

Решение по Административно дело 2694/2016г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 99

гр. Пловдив, 25.01.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав в открито заседание на седемнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                   

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

                                                                                       ВЕЛИЗАР РУСИНОВ                     

               

при секретаря М.Г. и с участието на прокурора Борис Мендев, като разгледа докладваното от съдията Л. Несторова КАХНД № 2694 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

                Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

                Образувано е по касационна жалба, предявена от Дирекция за национален и строителен контрол София /ДНСК/, депозирана чрез процесуалния представител юрисконсулт П. И. против Решение № 1576 от 10.10.2016г. на Пловдивския район...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!