currdb:
Решение № 83 от 27.01.2017 по адм. д. 2319/2016 на Административен съд - Варна

Решение по Административно дело 2319/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№                               гр. Варна

    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, в открито съдебно заседание на девети януари две хиляди и седемдесета година, в състав:

                                                                        СЪДИЯ: ЙОВА ПРОДАНОВА 

при секретаря Н.З. изслуша докладваното от съдията Йова Проданова  адм. д. № 2319  по описа за 2016 год.

Производството е по реда на чл.213 и сл. от Глава деветнадесета на Закона за устройство на територията вр. чл.145 и сл. от Глава десета на Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на А.Г.П., ЕГН **********,***, чрез пълномощник нейната майка В.Д.К., против Заповед №2462 от 12.07.2016г. на Кмета на Община Варна, с която е разрешено на Й.Д.С., собственик на ПИ 10135.2508.485 по КК на гр.Варна, СО"Сотира" и Й.Д.П., собственик на ПИ 10135.2508.428 по КК на гр.Варна, СО"Сотира" прокарване на временен път през следните поземлени имоти: ПИ 10135.2508.430 по КК на гр.Варна, собственост на А. Г. П. с обща площ от 36 кв.м. и ПИ 10135.2508.429 по КК на гр.Варна, собственост на П.В.К. с обща площ от 59 кв.м.

В жалбата са изложени твърдения за издаване на заповедта при съществени нарушения на закона и неизяснени факти и обстоятелства. Със Заповед № 19...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!