currdb:
Решение № 99 от 27.01.2017 по адм. д. 1829/2016 на Административен съд - Бургас

Решение по Административно дело 1829/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№   99                                        27.01.2016г.                                     гр. Бургас

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на шестнадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в състав

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 1829 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Административното дело е образувано по жалба от А.К.Г. с ЕГН ********** с адрес: ***, против Отказ с изх.№ 94-01-24916/1/16.08.2016г., издаден от секретаря на община Бургас, по повод искане с вх.№ 94-01-24916/27.07.2016г. до Община Бургас, за извършване на заверка на  молба-декларация за признаване право на собственост чрез обстоятелствена проверка върху жилищна сграда с идентификатор **** по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Бургас, със застроена плащ 48 кв.м., едноетажна еднофамилна жилищна сграда и сграда с идентификатор **** по одобрените КККР на гр.Бургас, със застроена плащ 12 кв.м., едноетажна ед...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!