currdb:
Решение № 99 от 30.01.2017 по адм. д. 2227/2016 на Административен съд - Варна

Решение по Административно дело 2227/2016г.

РЕШЕНИЕ

№ ……….

Гр. Варна,  ………………...  2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

            Административен съд – гр. Варна, Трети състав, в открито съдебно заседание на шести декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        Дарина РАЧЕВА

при секретаря К.К. и с участието на прокурора от ВОП                                   , като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2227 по описа на Административен съд – гр. Варна за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

           

            Производството е по реда на чл. 145 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс, вр. чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

            Образувано е по жалба от „Национална спортна база“ ЕАД – гр. София, ЕИК ***** срещу Заповед № 2458/12.07.2016 година на Кмета на Община Варна, с която на основание чл. 190, ал. 2, вр. ал. 6 от Закона за устройство на територията на Л.Г.Д. е разрешено прокарване на временен път с ширина 3,50 м през ПИ с идентификатор 10135.****.1067 по КК на гр. Варна, собственост на „Национална спортна база“ ЕАД и през ПИ с идентификатор 10135.****.33 по КК на гр. Варна, собственост на О.Л.И..

            Жалбоподателят счита заповедта за незаконосъобразна, тъй като в заповедта няма срок за прокарването, освен това заради...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!