currdb:
Решение № 107 от 30.01.2017 по адм. д. 2135/2016 на Административен съд - Бургас

Решение по Административно дело 2135/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№         107                                         30.01.2017г.                                      гр. Бургас

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на девети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 2135 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.268 от ДОПК.

Образувано е по жалба от „ТАМПА ТРЕЙД БГ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Велико Търново“ № 14, чрез управителя Г.Ж.М. против Решение № 152/10.10.2016г. на Директора на ТД на НАП град Бургас, в частта му, с която е оставена без уважение жалба с вх.№ ИТ-00-11133/26.09.2016г. по регистъра на ТД на НАП Бургас, подадена от „ТАМПА ТРЕЙД БГ“ ЕООД против Постановление за възлагане на недвижим с идентификатор ***  в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор ***, с адрес: гр.Несебър, к.к.“Слънчев бряг“  - Изток ***, издадено от Д.Б. старши публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, с изх.№ 225/17.09.2016г. по изп. дело № 2100000072/2010.

Иска се отмяна на административния акт в оспорената...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!