currdb:
Решение от 25.01.2017 по адм. д. 539/2016 на Административен съд - Монтана

Р Е Ш Е Н И Е №35

Р Е Ш Е Н И Е №35

гр. Монтана, 25 януари 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 12 януари 2017 г. в състав:

Председател: РЕНИ ЦВЕТАНОВА

при секретаря: Д.Д., като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, V състав, Адм.д. № 539 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на 53, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, във връзка с чл. 145 от АПК.

Образувано е по три жалби /с наименование възражение/ на З.Р.К., В.Н.Х. и П.В.Х. *** против изменение извършено в кадастралните регистри на недвижимите имоти от Началник СГКК - Монтана, в частта касаещи поземлен имот с идентификатор 12961.20.85 и поземлен имот с идентификатор 12961.20.87, съгласно представен нотариален акт за собственост.

В жалбите оспорващите твърдят, че в качеството си на наследници на С*** и Т*** Г*** не са уведомени за промените извършени с нотариалния акт. В съдебно заседание П.В.Х. и Б. К*** , пълномощник на З.К. поддържат жалбата като навеждат основания, че има грешка в уведомителното писмо при изписване годината на нотариалния акт. Молят да се отмени нотариалния акт, както и вписването в кадастъра и да се запишат и те като наследници, тъй като не е коректно само единият от наследниците да присвоява земите ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!