currdb:
Решение от 31.01.2017 по адм. д. 272/2016 на Административен съд - Хасково

Решение по Административно дело 272/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№38

31.01.2017 г.  гр.Хасково

В  ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО в открито съдебно заседание на деветнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                      СЪДИЯ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

Секретар: М.К.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия В.Желева административно дело №272 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл.65, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Образувано е по жалба на „Зарс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Х., представлявано от управителя З.Е.М., с посочен по делото съдебен адрес:***, оф.2, чрез адвокат И.И., против Заповед №659/06.06.2016 г. на Кмета на Община Хасково.

Жалбоподателят твърди, че оспорената заповед е неправилна, незаконосъобразна и издадена при нарушение на процесуалните правила. Излага съображения, че заповедта на практика нямала мотиви, същата била и без посочени правни основания, и била нищожна по своя смисъл и характер. Единственото конкретно посочено в заповедта обстоятелство било, че на жалбоподателя е изпратено предизвестие за прекратяване...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!