currdb:
Решение № 114 от 31.01.2017 по адм. д. 823/2016 на Административен съд - Бургас

Решение по Административно дело 823/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Номер 114                     31 януари 2017 година                     град  Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в открито  заседание на двадесет и пети януари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова                                                                       

Секретар Б.Ч.

като разгледа административно дело  номер  823  по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 и сл. ДОПК.

Образувано е по жалба на „Палетекс“ЕООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление –гр.София, ул.“Раковски“ ***, представлявано от Г.Б.Д. против акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ №РА000013 от 18.01.2016 година, издаден от старши инспектор в отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“/ПМДТУ/ при Община Созопол, в частта касаеща ТБО за 2014 г. и 2015 г.,  потвърден с решение  №001 от 16.03.2016 година на началника на отдел „ПМДТУ“ при Община Созопол.

Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. С доводи за незакон...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!