currdb:
Решение № 112 от 30.01.2017 по адм. д. 1055/2016 на Административен съд - Пловдив

Решение по Административно дело 1055/2016г.

Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

Номер      112         Година  2017, 30.01.            Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Първо отделение, ІІІ състав

   на 17.01.2017 година

в публично заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ КОМСАЛОВА

Секретар: МИГЛЕНА НАЙДЕНОВА

като разгледа докладваното от СЪ­ДИЯ ТАНЯ КОМСАЛОВА адм. дело номер 1055 по описа за 2016 година и като об­съ­ди :

Производството е по реда на чл.215 и сл. от Закона за устройство на те­ри­то­рията /ЗУТ/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния ко­декс /АПК/.

Жалбоподателите М.И.Б., А.И.Б., И. И.Б. и В.И. Б. /конституирани в процеса на основание чл.227 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК във вр. с чл.219 от ЗУТ в качеството им на универ­сални правоприемници на първоначалния жалбоподател -  И.А.Б., починал в хода на делото/ са ос­по­рили Отказ на Главния архитект на Община Ма­рица, обективиран в писмо изх. № 94-01-249(1) от 22.04.2016г., с който е отказано издаване на удо­с­товерение за търпимост по § 16 ал.1 от ПР на ЗУТ по молба вх. № 94-01-249 от 19.04.2016г. з...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!