currdb:
Решение от 30.01.2017 по адм. д. 39/2017 на Административен съд - Стара Загора

Решение по Административно дело 39/2017г.

   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

             №  30        30.01.2017г.      град Стара Загора

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                        Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на  двадесет и шести януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                           

                                                                                  СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

при секретар  П.М.                                                                           и с участието  на прокурора                                                                                                като разгледа докладваното от съдия Р. Тодорова административно дело № 39 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

                        Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.72, ал.4 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/.

Образувано е по жалба на Х.Ю.Б. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Е.Д. ***, против Заповед за задържане на лице рег. № 349зз10 от 24.01.2017г., издадена от полицейски орган на ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!