currdb:
Определение № 689 от 25.03.3013 по дело № 1096/2013 на Апелативен съд София

Производство по чл.278 ал.1 вр.чл.423 ГПК.

Производството по делото е приключило с постановено на 13.11.2012г. съдебно определение по гр.д.№ 800/2012г. по описа на ОС-Перник, ГК, с което е оставено без уважение възражението, направено от А. М. Б. срещу Заповед за изпълнение от 02.12.2009год. на основание чл.423, ал. 1 ,т.4 от ГПК.

Със същото определение е отменена по частна жалба на А. М. Б. заповед от 02.12.2009год., за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.дело № 6829/2009год. по описа на Пернишкия районен съд, в частта й, в която е разпоредено А. Б. да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 14.89 лева / горницата над 50.11 лева/ , представляваща държавна такса в заповедното производство като частната жалба в останалата й част е оставена без уважение.

Със същото определение е отменено разпореждане от 05.12.2011г. по ч.гр.д.№ 6829/2009год.на ПРС за издаване на изпълнителен лист въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК от 02.12.2009год. за сумата от 14.89 лева,/горницата над 50.11 лева/, представляваща дължима от А. М. Б. държавна такса, като е обезсилен издадения изпълнителен лист, в тази му част и за посочената сума като разпореждане от 05.12.2011г. е потвърдено в останалата му част.

Съо...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!