currdb:
Определение № 492 от 05.03.3013 по дело № 562/2013 на Апелативен съд София

№492, 05.03.2013г.

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на пети март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА БАЕВА

ЧЛЕНОВЕ В. Н.

С. М.

Като разгледа докладваното от съдия Н. ч. гр. дело № 562 по описа за 2013г., взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на [фирма] срещу определението от 31.10.2012г. за прекратяване на производството по т. д. №5110/2011г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VІ-5 състав. Частният жалбоподател счита обжалваното определение за неправилно и незаконосъобразно, като излага доводи, че подадената от него искова молба е основателна и допустима във вида, в който е подадена. Посочва,че е внесъл държавна такса в размер на 6 000 лева, в съответствие със застрахователната оценка на лизинговото имущество, предмет на делото.

Ответникът по частната жалба [фирма] не изразява становище.

Съдът, след като обсъди доводите на частната жалбоподатели и провери обжалвания съдебен акт, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Ищецът [фирма] е предявил срещу [фирма] обективно съединени искове с правно основание чл.124 от ГПК за установяване на правото му собственост върху три броя товарни автомобили „И.”, предмет на договора за лизинг №000469-002/2005 и с правно основание