currdb:
Определение № 282 от 04.02.3013 по дело № 369/2013 на Апелативен съд София

Производството по делото е по реда на чл.250 ал.1 и ал.2 от ГПК.

Производството е образувано по молба от 21.01.2013г. за определяне на срок при бавност, подадена от Ж. С. К.. В молбата се излагат твърдения, че с молба по гр.д.№14818/2012г. е поискала допускането на обезпечение на предявените от нея искове, като до датата на молбата за бавност липсвало произнасяне от страна на съдията-докладчик по молбата. Моли въззивния съд да упражни правомощията си, като определи подходящ срок за своевременно извършване на исканото процесуално действие. .

Съдията-докладчик по гр. дело по гр. д. .№14818/2012г г. на СГС, ГО, І-1 състав, по описа на СГС, е дал становище по чл. 255, ал. 2 от ГПК. В него се посочва, че в предявената от Ж. К. искова молба, по която е образувано делото, са констатирани редица нередовности, включващи и липсата на документ, удостоверяващ плащането на дължимата държавна такса по сметка на СГС. Счита, че след като не са изпълнени указанията на съда, последният не дължи произнасяне по молбата за обезпечение.

Софийският апелативен съд, след извършване на проверка на действията на Софийския градски съд, установи следното:

Видно от разпореждане от 8.01.2013г. на зам.председателя на СГС е оставена без уважение молбата на ищцата Ж. К. да бъде освободена от задължението да внесе дължимата държавна такса, поради което и за страната е възникнало задължението да внесе дължима...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!