currdb:
Определение № 1333 от 06.06.2914 по дело № 2061/2014 на Апелативен съд София

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по ч.ж. на Г. М. И. срещу определение № 7119 от 4.ІV.2014 г. на СГС, ГО, І-21 с-в по гр.д. № 794/2014 г., с което съдът е върнал исковата молба на жалбоподателя против Р България за сумата от 30000 лв. причинени неимуществени вреди от действията на съдия по ч.гр.д. 8865/2013 г. на СРС, ІГО, 28 с-в.

Недоволен от това определение е останал ищеца, който го е обжалвал в срок, поради което частната жалба е допустима. Жалбоподателят моли да се отмени определението на съда по изложените в жалбата му съображения.

САС, след като се запозна със становището на жалбоподателя и доказателствата по делото намира, че същата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е предявил иск срещу Р България, представлявано от министъра на финансите за сумата от 30000 лв., неимуществени вреди от причинени болки и страдания. Твърди се в ИМ , че СРС, ГО, 28 с-в е издал решение срещу него без той /ищецът жалбоподател/ , да е бил уведомен за съдебното производство, като по този начин съдията му бил отнел правото на защита, постановено било едно незаконосъобразно решение в негова вреда, с което му били причинени неимуществени вреди.

Първоинстанционният съд при проверката си по допустимостта на иска съг. чл. 130 ГПК е установил, че искът е недопустим и е върнал ИМ. Въззивният съд намир...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!