currdb:
Определение № 2784 от 01.01.2784 по дело № 4536/2013 на Апелативен съд София

Производството е по чл. 274, ал. 1, вр.чл. 121 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма] против определение от 31. 10. 2013 г. по т.д. № 6645/2013 г. на Софийски градски съд, VІ – 14 с-в, с което е прекратено производството по цитираното дело и същото е изпратено по подсъдност на Софийския районен съд. Поддържа се, че определението е незаконосъобразно, тъй като съдът не е бил сезиран с обективно съединени искове за присъждане на дължими неустойки по отделни договори за изработка, а с един иск с правно основание чл. 92 ЗЗД с цена над 25000 лв. Иска се отмяната му и връщане на делото за градския съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск.

Ответната страна по частната жалба [фирма] не изразява становище по същата.

Софийският апелативен съд, след като обсъди доводите на жалбоподателя и прецени данните по делото, прие следното:

Частната жалба е допустима, а разгледана по същество – основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 104, т. 4 ГПК искове по граждански и търговски дела с цена над 25000 лв. са подсъдни на окръжен съд като първа инстанция.

В случая, с подадената искова молба са въведени твърдения, че въз основа на сключен между страните договор за извършване на ремонт на автомобили, мотоциклети и мотопеди, ищцовото дружество е извършил...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.