currdb:
Определение № 31 от 12.01.2017 по ч. гр. д. 724/2016 на Апелативен съд - Пловдив

Определение по Гражданско дело 724/2016г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  № 31

гр. Пловдив, 12 януари 2017 година

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Пловдивският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ВЕРА ИВАНОВА       

          ЧЛЕНОВЕ:      ГАЛИНА АРНАУДОВА

                                          ЕМИЛИЯ БРУСЕВА

като разгледа докладваното от съдията Арнаудова ч.гр.д. № 724/2016 г. по описа на ПАС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК във вр. с чл. 435 и сл. от ГПК.

Постъпила е частна жалба от А.Х. против определение № 2064/16.09.2016 г., постановено по гр.д. № 2039/2016 г. по описа на ...... съд – ХІV гр.с. Жалбоподателката твърди, че то е неправилно по изложените в жалбата съображения, поради което моли съда да го отмени и да върне делото на ...... съд за продължаване на производствените действия по жалбата.

Ответникът по частната жалба ....... счита, че тя е неоснователна, поради което моли съда да я остави без уважение. Претендира разноски под форма на юрисконсултско възнаграждение в размер на 800 лв.

Ответниците по частната жалба „Р.и.“ ЕООД *** и...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!