currdb:
Определение № 510 от 12.01.2017 по ч. гр. д. 573/2016 на Апелативен съд - Велико Търново

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                                                                        № 510

 гр. Велико Търново, 12.01.2017 год.

в името на народа

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД в закрито заседание на дванадесети януари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНЕВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ ЧОБАНОВА                                                   

                                                                       ПЕНКА КИТАНОВА                                    

като разгледа докладваното от съдия ЯНЕВ в. ч. гр. д. № 573/2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 407, ал. 1 във вр. с чл. 274 – 278 от ГПК.

Образувано е въз основа на частна жалба от Р. Г. Р. , ЕГН **********, от гр. Р., ул. „Н” № 50, ет. 8, ап. 36 против Определение № 1279/17.10.2016 г., постановено по гр. д. № 226/2012 г. по описа на Окръжен съд - Р. , с което е разпоредено да се издаде изпълнителен лист в полза на „Д” ЕООД, ЕИК 117603096, със седалище и адрес на управление: гр. С. против Р.Г....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото