currdb:
Определение № 51 от 20.01.2017 по ч. гр. д. 1/2017 на Апелативен съд - Пловдив

Определение по Гражданско дело 1/2017г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№51

20.01.2017г., град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, втори граждански състав

На двадесети януари през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ПЕТРОВА

                          ЕЛЕНА АРНАУЧКОВА

Като разгледа докладваното от съдия М.ПЕТРОВА в.ч.гр.дело №1 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

         Постъпила е частна жалба вх.№4844/10.12.2015г., подадена по пощата на 09.12.2015г. от „Л.“ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление:***, чрез управителя Д.Т. П*, против Определение №1157 от 25.11.2015г., постановено по в.гр.дело №408/2015г. по описа на Окръжен съд-Смолян, с което е оставена без разглеждане като процесуално недопустима жалба вх.№14538/31.08.2015г. на дружеството срещу действията на ЧСИ Р* С* с рег.№* и район на действие Окръжен съд-Кърджали по изп.дело №812/2013г., извършени с Постановление от 10.08.2015г. за възлагане на „А*К*“ЕООД-гр.П* на посочени недвижими имоти, поради незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител по обезсилен изпълнителен лист, както и опорочено...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!