currdb:
Определение № 51 от 25.01.2017 по ч. гр. д. 27/2017 на Апелативен съд - Варна

Определение по Гражданско дело 27/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№51/25.01.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25. 01.2017г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№27/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Т.Й.Д. против определение №394/30.04.2015г., пос -тановено по гр.д.№165/15г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната искова молба вх.№1894/17.03.2015г. на подателя й Т.Й.Д. и производството по делото прекратено.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изло- жените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№165/15г. по описа на ДОС, гр.о....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.