currdb:
Решение № 862 от 30.04.3014 по дело № 117/2014 на Апелативен съд София

С решение от 28.10.2013 г. по гр.д. № 17095/2012 г. Софийски градски съд е осъдил ЗД [фирма] да заплати на М. Г. Г., на основание чл. 226 КЗ сумата от 45 000 лв., ведно със законната лихва от 24.08.2010 г. до окончателното изплащане, и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата 1350 лв., направени разноски по делото, като е отхвърлил иска за горницата над 45 000 лв. до пълния предявен размер от 150 000 лв. С решението ЗД [фирма] е осъдено да заплати на основание чл. 78, ал. 6 ГПК сумата от 2200 лв., държавна такса по сметка на Софийски градски съд.

Решението е обжалвано като неправилно от ищцата М. Г. в частта, с която искът й е отхвърлен. Излагат се доводи за недоказаност на възражението за съпричиняване и на причинната връзка между непоставянето на предпазен колан от пострадалата ,и претърпените увреждания. Подробни съображения се излагат във въззивната жалба. Моли решението да бъде отменено изцяло и бъде постановено друго, по силата на което предявения иск бъде уважен изцяло.

Ответната страна по жалбата не взима становище.

Пред САС нови доказателства не са ангажирани.

Софийски апелативен съд, след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, намира следното:

Обжалваното решение е валидно и допустимо.

Въззивната жалба е частичн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.