currdb:
Решение № 161 от 30.12.2016 по възз. гр. д. 434/2016 на Апелативен съд - Бургас

РЕ ШЕНИЕ

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е № 161

гр.Бургас 30.12.2016г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А :

БУРГАСКИ  АПЕЛАТИВЕН  СЪД, гражданско отделение,  в 

публично заседание на  тридесети ноември… …………. ……………..…….…….……….

през две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                                      Председател:   Мария Тончева

                                                                              Членове:   Румяна Манкова

                                                                                                Събина Христова

при секретаря …Пенка Шивачева.…..…………..…………….……..и в присъствието на

прокурора …….……………....…………..……………… , като разгледа докладваното от

съдията………...……………….…Р. Манкова….………………в.гр.д. № 4* по описа

за 2016 год. и за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството е по чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Х“ Е. , гр. В. против решение №311 от 13.07.2016г. по гр.д. № 1793/2015г. на Бургаския окръжен съд, с което дружеството е осъдено да премахне въздуховод /димоотвод/, обслужващ собствено заведение за обществено хранене /ресторант „Х“/, обект с идентификатор 07079.607.5.1.67, находящ се между бл.5 и бл.7 в ж.к. „Л“, гр. Б., който е монтиран на юг...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!