currdb:
Решение № 165 от 03.01.2017 по възз. гр. д. 477/2016 на Апелативен съд - Бургас

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е №165

гр.Бургас , 03.01. 2017 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А :

         БУРГАСКИ  АПЕЛАТИВЕН  СЪД, гражданско отделение,  в  съдебно заседание на  седми декември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                                       

   Председател:  Мария Тончева

                                                                       Членове:  Румяна Манкова

                                                                                     Събина Христова

при секретаря Пенка Шивачева, като разгледа докладваното  от Р.Манкова в. гр.д.№ 477 по   описа за 2013 год., за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е образувано по въззивна жалба на „Б“ Е. , гр. С. против решение № 807 от 03.08.2016г. по гр.д. № 4/2013г. на Б. кия окръжен съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на основното по делото решение №437 от 20.02.2014г., като е добавен диспозитив, с който се приема за установено по отношение на въззивника, че Д.М. Б. от гр. Г. е собственик на имот, представляващ дворно място от 456 кв.м., ПИ с идентификатор № 0* с адрес: гр. Б., ул.“. №64, в едно с построените в имота сгради – масивна жилищна сграда на два етажа с идентификатор №07079.611.116.4 със застроена площ от ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!