currdb:
Решение № 2 от 09.01.2017 по ч. гр. д. 645/2016 на Апелативен съд - Варна

Решение по Гражданско дело 645/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№2

гр.Варна, 09 .01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 09 .01.2017г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№645/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена жалба от „Токуда банк”АД, гр.София чрез процесуалния представител ю.к. М.Б. против решение/без номер/ от 05.10.2016г., постановено по в.гр.д.№ 164/16г. по описа на РОС, с което е оставена без уважение жалбата на „Токуда банк”АД против разпределение на суми, предявено на страните с протокол от 22.04. 2016г. по изп.д.№192/12г. по описа на ДСИ при РС-Разград.В жалбата се твърди, че решението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претен - дира се да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане.

Въззиваемите страни „Калабрес”ЕООД, гр.Разград, пр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.