currdb:
Решение № 174 от 18.01.2017 по възз. гр. д. 479/2016 на Апелативен съд - Бургас

                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

Номер 174,                18.01.2017г.          град Бургас

                            В  ИМЕТО   НА НАРОДА

БУРГАСКИ АПЕЛАТИВЕН  СЪД, гражданско отделение

На двадесет и първи декември.… две хиляди и шестнадесета година,

в открито съдебно заседание, в следния състав :

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА ИВАНОВА

                                      ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ТОНЧЕВА

АЛБЕНА ЗЪБОВА – КОЧОВСКА

При секретар  Пенка Шивачева

Като разгледа докладваното отсъдията ЗЪБОВА

В. гражданско дело № 479 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е въззивно, по реда на чл.258 и сл. ГПК, образувано по въззивната жалба на ищците по гр.д. №1772 по описа на Окръжен съд Б. за 2015г.- Й.Ж. Л. ,с ЕГН********** и постоянен адрес:гр. София, ж.к.“В“бл.530, вх. А, ет.7, ап.24 и А.Д. В. , с ЕГН 7705186431и постоянен адрес: гр. С., ж.к.“Х“, бл.73а, вх. В, ет.5, ап.51, подадени чрез процесуален представител- адв. А. , член на САК, срещу решение № 370/12.08.2016 г. по горното дело, с което исковете им срещу ответника за заплащане на неустойка за забавено изпълнение на договорни задължения ведно с последици по закон са отхвърлени като неоснователни.

В жалбата си са изложил...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.