currdb:
Решение № 6 от 18.01.2017 по възз. гр. д. 512/2016 на Апелативен съд - Велико Търново

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 6

гр. В. Търново, 18.01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Апелативен съд – Велико Търново, гражданска колегия, в публично съдебно заседание на четиринадесети декември , две хиляди и шестнадесета година, в състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНЕВ

                      ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ ЧОБАНОВА

                                           ПЕНКА КИТАНОВА

при участието на секретаря Величка Тодорова взе за разглеждане докладваното от съдията Пенка Китанова В.гр.д. № 512/2016г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

С решение № 351 от 21.07.2016 г. по Гр.д. № 93/2016 г. Плевенският окръжен съд е признал за установено на основание чл. 40 от ЗЗД по иск, предявен от К.Л. К. от гр. П. против М.Д. Т. от гр. П. чрез нейната майка и законна представителка д-р В. , че Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.02.2011 г., изразен в нотариален акт № 15/2011 г. на нотариус С. И. , с който К.Л. К. , представлявана от пълномощника си д-р В. , е продала на малолетната М.Д. Т. , представлявана от своята майка и законна представителка д-р В. , апартамент № 4, находящ се в гр. П., ул. „. войвода” № 1, вх. А, ет. 2, подробно индивидуализиран в решението, при запазено право на продавачката на безвъзмездно ползване на имота до края на живота й, за сумата 25&...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.