currdb:
Решение № 171 от 20.01.2017 по възз. гр. д. 461/2016 на Апелативен съд - Бургас

                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                             № 171 ,   20.01.2017г. , гр.Бургас    

                                 В   ИМ Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС, гражданско  отделение,

на двадесет и първи декември две хиляди и шестнадесета година,

в публично заседание, в следния състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Иванова   

                                                             ЧЛЕНОВЕ:  Мария Тончева

                                                                                  Албена Зъбова – Кочовска

Секретар Пенка Шивачева

Прокурор     

Като разгледа докладваното от съдия Тончева

ч.гр.д. № 461/2016г. на Апелативен съд-Бургас,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на Д.Ж. С. от гр. Б., подадена чрез пълномощника му адв. Б.от АК- В. против решение № 312 от 27.07.2016г., постановено по гр.д. № 1822/2015г. на Бургаския окръжен съд.

С жалбата се навеждат доводи за неправилност на решението поради нарушения на материалния и процесуални закон. Твърди се, че решението е необосновано поради несъответствие между мотиви...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.