currdb:
Решение № 9 от 31.01.2017 по възз. гр. д. 684/2016 на Апелативен съд - Пловдив

Решение по Гражданско дело 684/2016г.

                                Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е № 9

                                                   гр. Пловдив, 31.01.2017  г. 

                                                

         ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,  трети граждански състав в закрито заседание на тридесети и първи януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Иванова

                                                             ЧЛЕНОВЕ:           Емилия Брусева

                                                                              Величка Белева

като разгледа докладваното от съдията В. Белева въззивно гражданско дело № 684 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производство по реда на чл. 463, ал.2 от ГПК.

Обжалвано е решение № 1116 от 25.07.2016 г. постановено по гр.д. № 1359/2016 г. на Окръжен съд-гр.Пловдив, с което е оставена без уважение подадената от ЗК „ Р.- с.С., община Пловдив, ЕИК ******** жалба против разпределение от 11.03.2016 г. по изп.д. № ***/2014 г. по описа на ЧСИ М.О., рег. № ***, с район на действие района на Окръжен Съд – гр. Пловдив.

Жалбоподателят е длъжника по изпълнението. Поддържа оплаквания за неправилност  на решението и искане...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.