currdb:
Решение № 7 от 16.01.2017 по възз. гр. д. 549/2016 на Апелативен съд - Варна

Решение по Гражданско дело 549/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№  7 /16.01.2017 г.,  гр. Варна

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

        

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в публичното съдебно  заседание, проведено на четиринадесети декември през две хиляди и шестнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 въззивно гражданско дело № 549 по описа за 2016-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба срещу решение № 1031/25.07.2016 год. по гр.д. 3019/2015 год. на ОС Варна, подадена от К.Б.К. ЕГН **********, с което е отхвърлен предявеният от нея иск срещу П.Б.П., М.М.М. и А.Н.М., всички от гр. Варна, по чл. 124, ал.1 ГПК за приемане за установено правото й на собственост върху жилище в гр. Варна, бул. „Княз Борис І” №83, на трети етаж с площ от 120,27 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение и ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при твърдяно придобивно основание – по завещание и чрез ре...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!